Thursday, December 28, 2006

PUISI - SEKUJUR KECIL SEBESAR JIWA

SEKUJUR KECIL SEBESAR JIWA

biar sekujur kecil
asal sebesar jiwa
kerdil dipandang
gagah dirasa
pantas dikendong
ke mana-mana.

Armiza Nila
150705
POLIKU

TP&S Pt 1 - OLEH PENAGUNUNG

Tiga buah puisi daripada tiga orang penyair muda menggamit perhatian saya . Secara umumnya, membaca puisi-puisi itu membuka peluang untuk lebih mengenali hati-budi barisan penyair muda itu. Ini adalah satu peluang keemasan yang tidak harus dilepaskan. Saya pun menelaahnya.

Puisi pertama daripada Armiza Nila berjudul ‘Sekujur Kecil SebesarJiwa’ agak memberangsangkan. Begitu terasa kelancaran pengucapannya,pertautan yang baik antara baitnya, di samping gaya bahasa yang biasa; ‘biar sekujur kecil / asal sebesar jiwa / kerdil dipandang /gagah dirasa / pantas dikendong / ke mana-mana.’ Armiza tidak banyakberpaut pada unsur-unsur sastera [ personifikasi, metafora, hiperbola dan lain-lain ] tetapi menyandarkan kepada kekuatan diksi yang denotatif sifatnya. Armiza jelas memberikan penekanan kepada penyampaian wacana pilihannya.

Pendekatan serupa juga diambil oleh Sajali Mohamad dengan puisinya ‘Senja-Senja Begini’ . Puisi yang menampilkan kesedaran penyair tentang usia bahari dirinya itu benar-benar menyentuh perasaan pembaca. Sajali amat berhati-hari dengan diksinya,pengulangan kalimat ‘senja-senja begini’ memberikan penekanan berkesan akan dilema usia tua yang dihadapinya ; senja-senja begini /banyak yang mesti ditinggalkan/ bersama pertaruhan lupa / senja-senjabegini / tiada sedar menghitung hari / hari yang sudah / senja-senjabegini / banyak sudah yang terhakis / dalam diri / senja-senja begini / noktah adalah tetamu / yang dinanti.

Namun sedikit perbezaan pada puisi Kelana Akira. Meski pun penyampaiannya masih di dalam lingkungan gaya denotatif itu, Kelana cuba memanfaatkan beberapa unsur sastera seperti personifikasi[ ‘syahdu alam’, ‘tirai asyik’ ], di samping istilah sufisme yang mencerminkan latar belakang puisi ini. Tanpa pengetahuan lebih mendalam akan istilah ini, kita tidak mungkin akan dapat menangkap makna tersurat puisi ini. Antaranya ialah ‘isyaratmu’ [ tanda kebesaran Allah swt ] , ‘ wahid namamu ‘ [ wahid ialah sifat Allah swt bermaksud satu ] dan ‘ baital atiq [ nama lain bagi Kaabah ].

Meskipun percubaan sufisme Kelana ini tampak jelas, namun saya tidak akan mudah untuk mengkategorikannya sebagai puisi sufi. Ini hanyalah kesedaran beragama penyairnya sahaja.

jika telah aku turut akan katamu / maka aku dapat akan kerjamu
ingat-ingat kan isyaratmu / sampai wahid namamu

kutaruh akan tirai asyiknya / syahdu alam bidainya tiada jauh
di bahr al dhunub aku putuskan / tali sauh ripainya

di baital atiq / wasilah akan isinya berlabuh

Armiza Nila
p/s...sengaja saya perturunkan di sini puisi kerdil saya yang telah diberi kritikan membina oleh saudara Penagunung di samping puisi Sajali Mohamad dan Kelana Akira.

Saya begitu menghargai kerja keras saudara Penagunung kerana rupa2nya masih ada insan yang sudi untuk mengunyah dan menelaah puisi saya si insan kerdil ini.

Saya berharap selepas ini akan ada lagi kritikan2 seumpama ini untuk memperkembangkan lagi hasil pengkaryaan saya.

No comments: