Thursday, October 16, 2008

jalan kaki

aku ke sogo membeli sesuartu yang mustahak dengan kebenaran pegawai bertugas

ke pertama kompleks bertanya pelanggan lain tidak ada menjual benda itu

akhirnya ke Sogo jugak

alhamdulillah

proses pemurnian data seterusnya

No comments: