Friday, October 16, 2009

Sehari satu kata hikmah

Dalam Sohihain dar i Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Tanda orang munafik itu tiga;
Jika berkata dia bohong,
jika berjanji dia mengingkari
dan jika dipercayai dia khianat.'

No comments: