Friday, April 02, 2010

Gambar Baca Puisi API 2010 Mac
























































Kuching Waterfront and Angkatan Pengkarya Indie

Terima kasih daun keladi
ada masa kita berdeklamasi lagi....


Armiza Nila
Mac 2010 27



















No comments: