Friday, November 30, 2012

penulis kerjamu memang menulis

dan menulis dengan jujur dan ada rasa pertanggungjawaban atas setiap yang anda tulis. kalau tulisan anda baik dan menepati penerbit maka ia akan terbit.

menulislah tanpa keluh kesah. menulislah dengan jiwa. menulislah kerana memang kerja kamu menulis.

No comments: