Saturday, December 22, 2012

Simposium Penulis Pelbagai Kaum

kenal cinta rasa pelbagai kaum - kecap nikmat dalam satu bahasa Melayu jatidiri bangsa Sabah dan bangsa Sarawak di Malaysia

No comments: