Saturday, December 22, 2012

dan tak mau aku menoleh kepada kelam peristiwa.....

mencengkam nuraniku membuak dalamdalam nafasku : tersentak aku dari lena panjang enak tanpa gangguan emosi. bahawa penyair perlu dan senantiasa hidup dalam penuh cinta dan kasih yang merimbuni serelung sukmaku!

No comments: